Start > Kontakt > Polityka prywatności
Polityka prywatności

1. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie www.mercure-piotrków-trybunalski-vestil.com.

2. Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Vestil Hotel Sp. Zo.o. (adres:  ul. Armii Krajowej 22C, 97-300 Piotrków Trybunalski). Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: data.privacy@vestil.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą –kontakt poprzez data.privacy@vestil.pl.

4. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5. Odbiorcy danych
a. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
b. 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
c. 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

6. Pilki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

7. Pliki cookies są wykorzystywane:
• w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie,
• w celach marketingowych i statystycznych,
• w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

9. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
• cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
• cookies „stałe”– pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
• cookies podmiotów zewnętrznych posiadających własną polityką prywatności tj. Google Inc (Google Analytics), Facebook Inc (facebook.com).
10. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników.
11. Prawo do sprzeciwu
a. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
b. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
c. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu

12. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w Serwisie przez okres do 30 dni.
• Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w przeglądarce internetowej może samodzielnie zarządzać plikami cookies, poprzez:
• akceptację obsługi cookies, z czym wiąże się pełny dostęp przez Użytkownika do opcji oferowanych w Serwisie,
• zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych w witrynach internetowych,
• określania indywidualnych ustawień dla różnych rodzajów plików cookies,
• blokowania lub usuwania plików cookies.
13. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

- więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu..